Ouderschapsplan
Sinds 2009 is in de wet opgenomen dat ouders bijscheiding een gezamenlijk plan moeten overleggen aan de rechtbank.
De bedoeling en verwachting van die regeling is dat ouders in gesprek gaan over de gevolgen van de scheiding voor hun kinderen.
In het plan moet zijn weergegeven wat de ouders zijn overeengekomen over ouderlijk gezag, over contact met beide ouders, over uitwisselen van informatie over de kinderen en over de manier waarop de kinderen op de hoogte zijn gesteld, of in het overleg zijn betrokken.
Mr. Reina Ester staat ouders bij in het overleg of in het opstellen van het ouderschapsplan.


Kindergesprek
Gebleken is dat het lastig is in de hectische tijd van de scheiding , de kinderen op een goede manier stem te geven.
Vermeden moet worden dat ze het gevoel krijgen partij te moeten kiezen, of hun eigen toekomst te moeten bepalen.
Mr. Reina Ester heeft Nelleke Beijersbergen-Kruijne gevraagd met de kinderen van de scheidende ouders te spreken. Nelleke heeft ruime ervaring als speltherapeute.
Haar doel is om met zichtbare toestemming van de ouders, het kind zich te laten uiten hoe en waarover hij/zij dat wenst.
Dit gesprek met de kinderen wordt gevoerd zonder nadere kosten.
Nelleke Beijersbergen is bereid om naast/na dit gesprek op verzoek verdere hulpverlening aan kinderen te bieden. Zij is daarnaast ook bereid ouders te adviseren over gedragsvraagstukken bij de kinderen.
Informatie over de kindergesprekken kan worden ingewonnen via:
Info.kindergesprek@gmail.com